Lam, får og væddere. Racebeskrivelser og priser:

Avlsdyr sælges.

Gotlandsk Pelsfår

(Gotland, Swedish Pelt, Pälsfar)
Det Gotlandske Pelsfår er et nordisk
korthalefår. Racen stammer fra Gotland
og fra det gotlandske udegangsfår.
Siden 1919 har der ikke været krydset
andre racer ind.
Racen har gode moderegenskaber, stor
mælkeproduktion og lette læmninger.
Det er hårdført og robust og vandrer
gerne langt for at søge føde. Det egner
sig derfor bedst til større arealer og er
udmærket til landskabspleje.
Det er tillidsfuldt og nemt at omgås.
Hovedet er fint og uldfrit med ret eller
buet næseryg. Såvel får som vædder er
uden horn. Kroppen er lang og elegant
med et svagt hældende kryds. Halen er
kort, og benene er uldfrie og forholdsvis
lange og spændstige. Hoved og ben
er hovedsageligt sorte - dog accepteres
hvid blis. Pelsfarven varierer fra lys- til
mørkegrå.
I Danmark bliver slagtelammet markedsført
som en specialitet under navnet
Gotlam. Pelsskindet skal være rent
i farven i nuancerne lys-, mellem- og
mørkegrå.
Håret skal have et fast og ensartet krøl
på hele skindet med god udbredelse og
god form. Pelshåret skal være glansfuldt
og silkeagtigt uden at være tyndt. I avlsarbejdet
bliver der især lagt vægt på pelsens
kvalitet, idet skindet fra slagtelammene
efter garvning og nedklipning har
mange anvendelsesmuligheder. Skind
af god kvalitet bidrager meget til økonomien
i gotlænderavlen. Ulden fra Det
Gotlandske Pelsfår er glansfuld, blød
og krøllet, hvorfor garnet får et smukt
farvespil og en karakteristisk silkeagtig
glans og blødhed. Garnet sælges som
Dansk Pelsuld. Avlsresultaterne måles
på Det Gotlandske Pelsfårs produktion
i form af kød, skind og uld. Man må-
ler således de voksne dyrs kvalitet på
deres produktivitet frem for længde,
højde og vægt. Avlsresultaterne er siden
1983 kontinuerligt fulgt op ved årlige
mønstringer af lammene ved en alder
på ca. 120 dage på den enkelte gård og
ved landsbedømmelsen af de bedste
vædderlam. Landsbedømmelsen følges
op af en bedømmelse af de allerbedste
vædderlam på krop og nedklippet pels.
Avlsresultaterne registreres i den Svenske
fårekontrol.
Vægt:
Vædder: 70-90 kg
Får: 60-70 kg
Uld-fibertykkelse: 26-32 micron

Finuld
(Finnsheep)
Racen stammer fra Finland og er primært
hvid, men der forefindes sorte og
røde/brune dyr.
Racen har den højeste frugtbarhed.
I forhold til de øvrige korthalede racer
er Finuld i hjemlandet tilpasset intensiv
slagtelamsproduktion. Den ekstremt
høje frugtbarhed kræver intensiv fodring
og overvågning sidst i drægtighedsperioden,
omkring læmning og i
den tidlige diegivningsperiode.
Racen vil have meget svært ved at klare
sig på naturarealer. Ulden er særdeles
blød og finfibret, men sparsom. Navnlig
lammeulden er meget eftertragtet
og bruges til iblanding med Merino-,
Leicesteruld eller Mohairfibre.
Vægt:
Vædder: 80-90 kg
Får: 60-80 kg
Uld-fibertykkelse: 23-33 micron

Spælsau
(Old Norwegian Spael sheep)
Racen kommer fra Norge og er den sidste
rest af den stamme af får, som siden
vikingetiden har levet i Skandinavien
og på de Nordatlantiske øer. Spælsauen
i Danmark er af typen »Gammalnorsk
Spælsau« (farvet Spælsau), hvor der i
Norge i dag kun er registreret ca. 700
moderfår.
Dyrene er korthalede og uden uld på
ben og hoved, dog har de en karakteristisk
pandelok. Dyrene findes både med
og uden horn, de har gode moderegenskaber
og lette læmninger. Fårene har
fast brunsttid i november og december
måned, så lammene fødes i april. De
har en stor, rummelig vom, bevæger
sig gerne langt omkring efter føde og
har et udpræget flokinstinkt. Ved god
adgang til foder på græsgangen leverer
racen en god tilvækst, og færdiggørelse
af lammene sker bedst på græs.
Ulden er altid tydelig delt i en blød
bund-uld og lange glansfulde dækhår.
Alle farver forekommer, herunder
brogede. Ofte har dækhår og bund-uld
forskellig farve. Ulden filtrer let og er
eftertragtet til mange slags håndarbejde.
Vægt:
Vædder: 90 kg
Får: 55-70 kg
Uld-fibertykkelse:
- bund-uld 15-27 micron
- dækhår 40-60 micron

Krydsnings lam og får
Vi krydser også ovenstående racer for at
få så spændende uld og skind som muligt.

 

Lam og Får Pris
Lam 4 - 8 mdr. af racerne Gotlænder, Gl. Norsk Spælsau og Finuld 1.500,00 kr. incl. moms
Ungdyr 8 - 15 mdr. af racerne Gotlænder, Gl. Norsk Spælsau og Finuld 1.800,00 kr. incl. moms
Voksen avlsvædder af racerne Gotlænder, Gl. Norsk Spælsau og Finuld 2.000,00 kr. incl. moms

Ved køb af avlsdyr af krydsningsracerne er prisen afhængig af alder, størrelse og uldkvalitet!

Et evt. køb af ilæmmede gimmerlam med normalt ét lam og ilæmmede får med normalt to lam er prisen kr. 300,00 og kr. 500,00 incl. moms dyrere end prisen på de voksne dyr.